Rubriigiarhiiv: Sisseastumine

Lahtiste uste päev

Nõo Reaalgümnaasium tutvustab õppimisvõimalusi lahtiste uste päeval, mis  toimub reedel, 15. veebruaril 2019.

14.45 – kooli üldtutvustus (direktor)
15.30 – jagunemine gruppideks (tutvumine kompleksiga, kohtumine NRG õpilastega, lahtine tund)

Orienteeruv lõpp 17.00

Vastuvõtukatsed toimuvad 15. ja 16. märtsil (täpsemat infot  vt Koolist/Sisseastumine).

Kohtumiseni,

Jaanus Järveoja

Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Info 10. klasside õpilastele ja lõplikud nimekirjad

Nõo Reaalgümnaasiumi 2018/19 õppeaasta 10. klassid on komplekteeritud ja tehtud otsused ühiselamukohtade osas. Kui tekib võimalus rahuldada õpilase soovi klassiparalleeli vahetamise osas või tekib vaba koht ühiselamus, siis langetatakse need otsused 21. augustiks.

Kuna üks vaba koht on 10.A klassis ja üks 10.C klassis, siis on võimalik soovijatel nendele kohtadele kandideerida. Selleks tuleb saata avaldus ja ülevaade põhikooli lõputunnistuse  hinnetelehest aadressil jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee
Vajadusel küsitakse lisainfot ja kutsutakse kandidaat vestlusele.

10. klasside nimekirjad leiad siit.

Õppeaastat 2018/19 alustab Nõo Reaalgümnaasium  2. septembril (pühapäev).

9.00-st saabumine ühiselamusse
12.30 klassijuhtajatund
13.00 juhtkonna kohtumine 10. klasside õpilaste ja nende vanematega
15.00 kooliaasta avaaktus
Pärast aktust toimub pildistamine ja jätkub klassijuhatajatund.

Ilusat suve!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

2018/19 10. klassid

Nõo Reaalgümnaasiumi ootab 2018/19 õppeaasta 10. klassi õpilaste dokumente (tunnistus, hinneteleht, tervisekaart) 26. juuniks. Neid võib saata tähitud kirjaga või tuua kooli (Nõo, Kalju Aigro tn 5). Dokumente saab koolis üle anda  tööpäevadel 9.00-13.00. Tervisekaardi võib kooli tuua ka uue õppeaasta alguses. Õpilaspileti pilti ei ole vaja.

Klasside uued nimekirjad ja otsused ühiselamukohtade täiendavate eraldamiste osas paneme  kodulehele välja hiljemalt 2. juulil.

Kuna 2 õpilast on oma kohast loobunud, siis on võimalik 10. klassi kandideerida ka õpilastel, kes ei ole katseid sooritanud. Otsus langetatakse tunnistuse, ankeedi ja vestluse põhjal.

 

Õppeaastat 2018/19 alustame 2. septembril (pühapäev).

9.00-st saabumine ühiselamusse
12.30 klassijuhtajatund
13.00 juhtkonna kohtumine 10. klasside õpilaste ja nende vanematega
15.00 kooliaasta avaaktus
Pärast aktust toimub pildistamine ja jätkub klassijuhatajatund.

 

Ilusat suve!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Nõo Reaalgümnaasiumi 62. lennu lõpuaktus

Nõo Reaalgümnaasiumi 62. lennu lõpuaktus toimub 22. juunil Nõo Spordihoones, kus on aktuse korraldamiseks väga head tingimused ja ruumi jätkub kõigile. Aktus algab kell 14.00 ja kestab ligikaudu 90 minutit.

Külalistele avatakse spordihoone uksed 13.30, sisenemine spordihoonesse toimub parklapoolsest uksest.
Koolimaja ees olev K. Aigro tänav on liikluseks suletud. Autosid saab parkida piiratud hulgal spordihoone parklasse ja  Nõo RG siseõue. Ülejäänud autod peavad koha leidma Nõo alevi tänavatel.

Kohalik lillepood pakub aktuseruumis võimalust enne ja pärast aktust osta lilli.

Aktusel õnnitlevad lõpetajaid kooli, Haridusministeeriumi ja Nõo valla esindajad. Palume pildistamiseks saali ette, vahekäikudesse mitte tulla. Iga lõpetaja saab ligipääsu lõpuaktuse piltidele, et need endale salvestada.
Kohe pärast aktust toimub lõpetajate õnnitlemine õues ja pildistamine Nõo RG õppehoone peaukse ees. Vihmase ilma korral toimuvad kõik need tegevused spordihoones.

Kohtumiseni 22. juunil.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

 

Kooli vastuvõtt 2018 – tulemused ja nimekirjad

Head Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerijad!

Tulemuste tabelist saab kandidaat oma tulemust näha šifri abil. Šifrinumber on kirjas infolehel,  mis igale kandidaadile katsete sooritamisel kaasa anti. Kui see on kadunud, siis saate infot Nõo Reaalgümnaasiumi kantseleist (7455247, 56357190,  kool@nrg.edu.ee).

Nimekirja on arvatud kõik kandidaadid, kelle tulemus ületas 65 punkti ja kes vastavad vastuvõtujuhendi tingimustele. Väiksema arvu punktide korral on arvestatud õpilase tunnistust ja ankeedi põhjal tema aktiivsust/tulemuslikkust. Hetkel on õpilasi nimekirjas rohkem, kui 10. klassi oli plaanis vastu võtta, kuid oleme lähtunud varasematest kogemustest, et osad nimekirja arvatud õpilased loobuvad.

A-võõrkeeles saksa keele rühma õpilaste vähesuse tõttu ei avata ning kõigil õpilastel saab A-võõrkeeleks inglise keel ning B keeleks vene või saksa keel. Õpilased, kelle varasemad õpingud sellist valikut ei võimalda, peavad enne 25. aprilli kooliga ühendust võtma, et arutada Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise võimalusi (eeldusel, et tal on rohkem kui 65 punkti või ta oleks nimekirja saanud katseteta).  B-keelena saksa keele õppijad on paigutatud A ja B klassi. C klassis tunniplaani logistika tõttu saksa keele rühma ei ole.

NB! Kuna ühiselamukohtade arv on piiratud, siis ei ole koht ühiselamus tagatuid õpilasele, kes sai katsetel vähem kui 65 punkti. Varasematel aastatel on koha ühiselamus saanud kõik õpilased, kuid see sõltub asjaolust, kui palju tuleb 10. klassi õpilasi, kes ühiselamukohta ei vaja (Nõo, Tartu, Elva õpilased).

Arvestades õpilaste, neidude/noormeeste arvu klassides,  on Nõo Reaalgümnaasiumil õigus pärast 1. maid muuta klassiparalleeli (A, B, C) nendel õpilastel, kelle punktisumma on alla 65. Vastavast otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 15. mail

1.maiks tuleb igal õpilasel teatada oma otsus Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile kool@nrg.edu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Palume teatada ka nendel kandidaatidel, kes otsustavad õpinguid  mujal jätkata. Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 1. maid nimekirjast välja.

NB! Otsusest peavad teatama ka katseteta nimekirja arvatud õpilased. 

Klassiparalleeli vahetamise soovi võib edastada koos teatega õpingute jätkamise kohta, kuid selle rahuldamist ei saa kool tagada.

Loobumiste tõttu tekkinud vabadele kohtadele kandideerimiseks tuleb õpilastel end 1. maiks täiendavalt registreerida (kool@nrg.edu.ee) ja vastav otsus langetatakse 15. maiks

26.juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse        (Kalju Aigro 5, Nõo) põhikooli lõputunnistus, hinneteleht (originaalid) ja tervisekaart.

Vastuvõetute nimekirjad klasside järgi leiate siit.

Kandideerijate tulemused leiate siit.

 

Vastuvõtukatsetele registreerimine

Vastuvõtukatsed Nõo Reaalgümnaasiumisse astumiseks toimuvad 16. märtsil  (kohaletuleku aeg on  14.30-15.45).   ja  17.  märtsil (kohaletuleku aeg on  9.30-10.45) 2018.

  • Katsete sooritamiseks tuleb eelnevalt täita elektrooniline ankeet, kus tuleb valida katsete sooritamise päev (kättesaadav kodulehelt alates 1. märtsist, täita hiljemalt üks päev enne katsete sooritamist).
  • Tunnistuse koopia edastamise (üles laadimise) info edastame hiljemalt 1. märtsil.

Täpsema info sisseastumisest leiad meie kodulehel Koolist /Sisseastumine.