Kooli vastuvõtt 2018 – tulemused ja nimekirjad

Head Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerijad!

Tulemuste tabelist saab kandidaat oma tulemust näha šifri abil. Šifrinumber on kirjas infolehel,  mis igale kandidaadile katsete sooritamisel kaasa anti. Kui see on kadunud, siis saate infot Nõo Reaalgümnaasiumi kantseleist (7455247, 56357190,  kool@nrg.edu.ee).

Nimekirja on arvatud kõik kandidaadid, kelle tulemus ületas 65 punkti ja kes vastavad vastuvõtujuhendi tingimustele. Väiksema arvu punktide korral on arvestatud õpilase tunnistust ja ankeedi põhjal tema aktiivsust/tulemuslikkust. Hetkel on õpilasi nimekirjas rohkem, kui 10. klassi oli plaanis vastu võtta, kuid oleme lähtunud varasematest kogemustest, et osad nimekirja arvatud õpilased loobuvad.

A-võõrkeeles saksa keele rühma õpilaste vähesuse tõttu ei avata ning kõigil õpilastel saab A-võõrkeeleks inglise keel ning B keeleks vene või saksa keel. Õpilased, kelle varasemad õpingud sellist valikut ei võimalda, peavad enne 25. aprilli kooliga ühendust võtma, et arutada Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise võimalusi (eeldusel, et tal on rohkem kui 65 punkti või ta oleks nimekirja saanud katseteta).  B-keelena saksa keele õppijad on paigutatud A ja B klassi. C klassis tunniplaani logistika tõttu saksa keele rühma ei ole.

NB! Kuna ühiselamukohtade arv on piiratud, siis ei ole koht ühiselamus tagatuid õpilasele, kes sai katsetel vähem kui 65 punkti. Varasematel aastatel on koha ühiselamus saanud kõik õpilased, kuid see sõltub asjaolust, kui palju tuleb 10. klassi õpilasi, kes ühiselamukohta ei vaja (Nõo, Tartu, Elva õpilased).

Arvestades õpilaste, neidude/noormeeste arvu klassides,  on Nõo Reaalgümnaasiumil õigus pärast 1. maid muuta klassiparalleeli (A, B, C) nendel õpilastel, kelle punktisumma on alla 65. Vastavast otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 15. mail

1.maiks tuleb igal õpilasel teatada oma otsus Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile kool@nrg.edu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Palume teatada ka nendel kandidaatidel, kes otsustavad õpinguid  mujal jätkata. Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 1. maid nimekirjast välja.

NB! Otsusest peavad teatama ka katseteta nimekirja arvatud õpilased. 

Klassiparalleeli vahetamise soovi võib edastada koos teatega õpingute jätkamise kohta, kuid selle rahuldamist ei saa kool tagada.

Loobumiste tõttu tekkinud vabadele kohtadele kandideerimiseks tuleb õpilastel end 1. maiks täiendavalt registreerida (kool@nrg.edu.ee) ja vastav otsus langetatakse 15. maiks

26.juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse        (Kalju Aigro 5, Nõo) põhikooli lõputunnistus, hinneteleht (originaalid) ja tervisekaart.

Vastuvõetute nimekirjad klasside järgi leiate siit.

Kandideerijate tulemused leiate siit.