Tutvustus

Nõo Reaalgümnaasium on Eesti Vabariigi üldhariduslik riigikool,  kus on ainult gümnaasiumiklassid (10.-12. klass). Õpilastel on võimalik tasuta kasutada mugavat ühiselamut. Lisaks kompenseerib kool sõidu kooli ja kodu vahel (ühiskondlikus transpordis). Veel tuleb märkida, et kohalik omavalitsus ei pea riigikoolis käiva õpilase eest tasuma kohamaksu.

Nõo Reaalgümnaasiumi visioon on olla Eestis kõrgelt tunnustatud reaal- ja loodusainete süvaõppega innovaatiline, teadmisjanu ja tehnoloogiaid propageeriv gümnaasium.

Meie missioon on olla oma tegemistes realistlik, lahendustes paindlik, võimalustes optimistlik ning koostööle avatud

Traditsioonid, head õpetajad, kaasaegne materiaaltehniline baas ning üle vabariigi õppima tulnud head õpilased on teinud võimalikuks selle, et  Nõo Reaalgümnaasiumist on saanud vabariigi üks tunnustatumaid koole. Meie kooli õpilased on olnud edukad nii riigieksamitel ja olümpiaadidel kui ka huvialastel konkurssidel. Suurem osa kooli lõpetanutest jätkab õpinguid riiklikes kõrgkoolides riigieelarvelistel kohtadel. Koolis ja ühiselamus koos veedetud aeg tekitab nõokate vahel erilise kokkukuuluvustunde.