Nõustamine

Nõo Reaalgümnaasiumis tegelevad õpilaste nõustamise, aitamise, suunamisega kõik pedagoogid. Õppetöö osas on nendeks eelkõige õppealajuhataja ja õpetajad,  igapäevaste suhete ja psühholoogiliste probleemide osas kooli psühholoog.

Nõo Reaalgümnaasiumi psühholoogina töötab Teele Möldre (ruum 3307 õppehoone III korrusel).

Tema vastuvõtuajad on :
esmaspäeval kell 15.00-18.00,
teisipäeval 14.00-17.00.

Soovitame üldjuhul nõustamise aeg eelnevalt meili teel kokku leppida.

Esmaspäeval on Teele Möldre kohal ka siis, kui keegi registreerunud ei ole.

Teele Möldre e-maili aadress on: teele.moldre@gmail.com .

Professionaalse psühholoogilise abi saamiseks on õpilasel võimalus eelneval kokkuleppel kooli direktoriga pöörduda OÜ Katriito spetsialistide poole.  Kaks esimest nõustamist toimuvad kooli kulul, pikema vajaduse korral peab üldjuhul tasuma nõustamise eest õpilane/lapsevanem.