Koolipere

Kui Nõo kooli või selle kauaaegset direktorit Kalju Aigrot kiideti,  ütles ta ikka nii: „Üksinda ei oleks ma midagi suutnud.  Kooli headesse tulemustesse ja kõrgesse mainesse panustasid kõik õpetajad ja õpilased. See oli meie ühise pingutuse tulemus.“

Kooliperest rääkides mõeldakse eelkõige õpilasi, õpetajaid, kooli juhtkonda. Aga tegelikult on igal töötajal oma oluline roll täita. Tähtis ei ole see, milline ametikoht või staatus inimesel on, kõige olulisem on järgida ühiseid tõekspidamisi,  olla üksteise vastu lugupidavad ja panustada maksimaalselt oma kooli arengusse.

Laiemalt mõeldes kuuluvad meie kooliperre ka vilistlased,  lapsevanemad ja  endised töötajad. Vilistlaste nimekirjad (aastast 1957, kui lõpetas Nõo Keskkooli 1. lend) lõpetamisaastate kaupa on kooli kodulehel samuti nähtavad.  Kuna lapsevanematel ja endistel töötajatel  otsene seos kooliga siiski puudub, siis nende kohta me andmeid avaldada ei saa.

Nõo Reaalgümnaasium on uhke oma koolipere liikmete üle ja tänab neid tulemusliku koostöö eest!