Raamatukogu

Nõo Reaalgümnaasiumil oma raamatukogu ei ole. Kokkuleppel Nõo Põhikooliga saavad õpilased kasutada Nõo Põhikooli raamatukogu, kuid tuleb arvestada, et raamatute valik lähtub keskastme vajadustest ja sellel õppeaastal on raamatukogu eelseisva remondi tõttu kitsamates tingimustes.
Lisaks saavad gümnasistid kasutada Nõo valla raamatukogu, mis asub ca 1 km kaugusel koolimajast (Nõo vallamajas).