Õppetöö

Õppetöö Nõo Reaalgümnaasiumis toimub perioodõppena, kus ühe perioodi pikkus on 11 nädalat. Ühe ainetunni pikkus on 75 minutit. Valiktunnid on suuresti ära kasutatud reaalainete süvaõppeks.

Õppetöö  kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-veebipäevikus Stuudiumi vahendusel.  Selleks tuleb vanematel  esitada Stuudiumi kaudu vastav avaldus.

Kokkuvõttev hindamine toimub kursuste (21 tundi) kaupa.

Õpilane on kohustatud osalema õppetundides ja täitma õppeülesandeid.

Järelvastamisi saab õpilane sooritada kokkuleppel aineõpetajaga ning vastavuses kooli järelvastamiste sooritamise korraga.

Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt ning sellega seonduvate kulude osaline katmine on õpilasele kohustuslik.

Kooli poolt valitud tasuliste õppevahendite (nt. töövihikud) soetamine on õpilasele kohustuslik.

Nõo Reaalgümnaasiumis on 4 koolivaheaega ja suvevaheaeg.

Üksikasjalik info õppetöö kohta on kirjas kooli õppekavas.