Korraldame vabariiklikke konkursse

Nõo Reaalgümnaasium korraldab kolme vabariiklikku konkurssi, kus saavad osaleda nii põhikoolide kui ka gümnaasiumide õpilased.

KIRJANDUSRAAL

Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eduard Vilde Muuseumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega 8.-12. klassi õpilastele veebipõhiste õppematerjalide konkurssi „Kirjandusraal “.

Esimest korda toimus konkurss aastal 2007.

MÄRKA MATEMAATIKAT ENDA ÜMBER

Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut, Teaduskeskus Ahhaa ja Tiigrimatemaatika Selts korraldavad  6. -12. klassi õpilastele konkurssi  „Märka matemaatikat enda ümber“.

Esimest korda toimus konkurss aastal 2008.

KEEMIAVÕISTLUS KOLB

Nõo Reaalgümnaasium korraldab 8.-12. klassi õpilastele keemiavõistlust„Kolb“.

Esimest korda toimus konkurss aastal 2015.