Hoolekogu

Kooli hoolekogusse saavad kuuluda haridusministeeriumi, lapsevanemate, vilistlaste, õpetajate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Hoolekogu koordineerib erinevate huvigruppide koostööd, jälgib õppe- ja kasvatustegevust ning aitab võimaluste piires kaasa koolis paremate tingimuste loomisele.

Üldjuhul toimub aastas kolm hoolekogu koosolekut (s.h. e-koosolekud).

Nõo Reaalgümnaasiumi hoolekogu koosseis:

 • Üllar Kukk (esimees, vilistlaste esindaja)
  yllar.kukk[ätt]fortumtartu.ee
 • Ruth Opmann (HTM esindaja)
 • Rain Sangernebo (Nõo valla esindaja)
 • Viire Sepp (toetava organisatsiooni (MTÜ Eesti Talendikeskus) esindaja)
 • Astrid Valo (lastevanemate esindaja)
 • Ilona Tars (lastevanemate esindaja)
 • Ahto Liiv (lastevanemate esindaja)
 • Ege Lepa (õppenõukogu esindaja)
 • Mikk Põdra (õppenõukogu esindaja)
 • Triinu Prants (õpilaste esindaja)