Sisseastumine

Tere, lugupeetud Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerijad!

Ootame oma uude koolikompleksi tegusaid, sihikindlaid, reaalainetest huvitatud noori. Meie koolis õpingute jätkamise otsus on ilmselt Sinu senise elutee üks tähtsamaid. Enne lõplikku otsustamist kaalu hoolega kõiki asjaolusid, pea nõu oma vanemate ja õpetajatega ning tutvu kindlasti meie kodulehel olevate materjalidega.

Soovin Sulle edu käesoleval õppeaastal!
Kohtumiseni!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Dokumendid

 • Vastuvõtukatsetele registreerimine algab 1. märtsist 2019.

Täpsustav info

Nõo RG-s õpitakse B2 tasemel inglise keelt ja saksa keelt, B1 tasemel inglise , saksa ja vene keelt. Kui soovijaid on vähem kui 9, siis keelerühma ei avata.

Kõik kokkuvõtvad hinded peavad 9. klassis olema vähemalt rahuldavad.

Kui soovijaid on rohkem, kui kohti ühiselamus, võetakse aluseks pingerida.

Tartumaal elavale õpilasele antakse koht ühiselamus vaid juhul, kui igapäevane sõit võtab aega kokku üle 2 tunni.

NRG-s õpingute alustamiseks tuleb edukalt sooritada vastuvõtukatsete järgmised testid:

 • matemaatika
 • füüsika, keemia, bioloogia, ajalugu
 • eesti keel
 • võõrkeel
  Ainealane info:
 •  Füüsika
  • Kandidaatidel tuleb lahendada ülesandeid.
  • Ülesanded hõlmavad kogu 8. kl. materjali ja 9. klassist: soojusõpetus, Ohmi seadus, juhtme takistusega seonduv, juhtide jada-  ning rööpühendus. Välja jääb elektrivoolu töö ja võimsus.
  • Vajalik on taskuarvuti.
 • Matemaatika
  • Kandidaatidel tuleb lahendada ülesandeid.
  • Taskuarvuti kasutamine on lubatud.
 • Keemia, bioloogia
  • Testis on küsimused põhikooli programmi põhiteadmiste kohta
 • Ajaugu
  • Testis on küsimused Eesti ja maailma ajaloo põhiteadmiste kohta
 • Eesti keel
  • Testis on grammatikaülesanded ja lühiteksti kirjutamine etteantud teemal.
 • Inglise keel
  • Testis on grammatikaülesanded

Korduma kippuvad küsimused

 • Lahtiste uste päev toimub 15. veebruaril 2019, kell 14.45-17.00.
 • Vastuvõtukatsed toimuvad  15. märtsil  2019 (kohaletuleku aeg on  14.30-15.45)  ja  16.  märtsil 2019 (kohaletuleku aeg on  9.30-10.45).
 • Kohale võib saabuda märgitud ajavahemikus sobival ajal (ei pea kohal olema märgitud aja alguseks).
 • Iga õpilane sooritab katsed ainult ühel päeval.
 • Õpilane, kes võetakse vastu katseteta, peab hiljemalt 20. märtsiks esitama  9. klassi tunnistuse koopia (kinnitatud kooli poolt) ning täitma ankeedi.
 • Kui õpilane on kutsutud olümpiaadi vabariiklikku vooru, ei pea ta selle tõestamiseks mingeid dokumente esitama (õpilane märgib seda ankeedis).
 • Lisapunktide taotlemisel arvestatakse ainult reaal- või loodussuuna vabariiklikku konkurssi ning seda saab taotleda ankeedi täitmisel.
 • Taskuarvutit võib kasutada ning füüsika ülesannete lahendamiseks on see isegi vajalik.
 • Mingeid valemitelehti kasutada ei tohi.
 • Aega kulub kokku umbes 3 tundi.