Koolist

Nõo Reaalgümnaasium on üks viiest Eesti Vabariigi riigigümnaasiumist, kus õpivad vaid gümnasistid. Kõik õppekulud, ühiselamukulud ja sõidukulud maksab nendes koolides riik.

VISIOON: olla Eestis kõrgelt tunnustatud reaal- ja loodusainete süvaõppega innovaatiline, teadmisjanu ja tehnoloogiaid propageeriv gümnaasium.

MISSIOON: olla oma tegemistes realistlik, lahendustes paindlik, võimalustes optimistlik ning kõige laiemale koostööle avatud.

Meie kooli väärtused:
NÕOKATENA HOIAME KOOLI TRADITSIOONE JA KALJU AIGRO MÄLESTUST.
ÕPIME KOGU ELU. ÕPIME ISEENDALE.
OLEME EESKUJULIKUD KODANIKUD.
KOKKULEPPEID ME EI MURRA.
AUSTAME IGA INIMEST.
SAAVUTAME EDU KOOSTÖÖS NING AUSATE VÕTETEGA.

Traditsioonid, head õpetajad, materiaaltehniline baas ning üle vabariigi tulnud tugevad õpilased on teinud võimalikuks selle, et meie koolist on saanud vabariigi üks tunnustatumaid koole. Igal aastal on meie õpilasi kuulunud vabariigi koondisse rahvusvahelistel olümpiaadidel, on võidetud auhinnalisi kohti vabariiklikel konkurssidel nii reaalainetes kui ka humanitaarainetes. Suur osa meie lõpetajatest (viimase viie aasta keskmine 80%) jätkab õpinguid riiklikes kõrgkoolides riigieelarvelistel kohtadel.

Väljapaistvaid saavutusi on ka klassivälises tegevuses – spordis, muusikas, kirjanduses, rahvatantsus jne. Riigieksamitel on meie õpilaste keskmine tulemus matemaatikas, füüsikas, keemias ikka parimate hulgas olnud.

Nõo Reaalgümnaasiumis tegutsevad ainult gümnaasiumiklassid (10., 11., 12.klass). Koolis õpib 288 õpilast. Kõik klassid on reaalainete süvaklassid, kuid väikeste erinevustega tunnijaotusplaanis. Koolil on ühiselamu  245 õpilasele. Ühiselamukoht on õpilastele tasuta! Õpilasi toitlustatakse kaks korda päevas.

Oluline on teada, et riigikooli õpilastel kompenseeritakse sõit kooli ja kodu vahel. Koolil on kaasaegsete arvutitega varustatud kolm arvutiklassi.

See oli vaid põgus ülevaade Nõo Reaalgümnaasiumist. Täpsemat informatsiooni leiad iga valdkonna kohta juba meie kodulehekülje alaartiklitest.

NÕO REAALGÜMNAASIUM – REAALNE EDU ALUS