Haldusjärelevalve

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Kristin Hollo
välishindamisosakonna juhataja
+372 73 50 206
kristin.hollo[at]hm.ee