Tunnustamine

Nõo Reaalgümnaasiumis on alati oluliseks peetud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel osalemist ja väga heade tulemuste tunnustamist. Ühel tuleb tulemus lihtsamini, teisel suurema tööga, kuid tunnustamisel ei saa aluseks võtta muud kui protokolli.

Nõo Reaalgümnaasium tänab kõiki õpilasi ja töötajaid, kes kooli positiivse maine kujundamisele kaasa aitavad, kuid järgnevas on tunnustamise ja äramärkimise aluseks meie koolis kehtivad tunnustamise põhimõtted.

Aga igal inimesel on õigus teha koolile ettepanek kellegi tunnustamiseks, äramärkimiseks. Kindlasti iga sellist ettepanekut  tõsiselt kaalutakse.

Alajaotustest leiate järgnevad ülevaated:

  • NRG aunimetused alates aastast 2001
  • Koolisisesed konkursid  – ülevaade jooksval õppeaastal koolis toimunud olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel 1.-3. koha saavutanud õpilastest
  • Koolivälised konkursid – ülevaade jooksval õppeaastal kooli väga edukalt esindanud õpilaste saavutustest (aluseks õpilaste tunnustamise kord)