Viie kooli kohtumise tulemused

Viljandi Gümnaasiumis toimus 53. Viie kooli kohtumine.
Suurepäraselt esines seal Urmas Luhaäär, kes saavutas füüsikas I koha.  Annika Jaakson saavutas matemaatikas 10. koha ning oli 10. ka kolme aine kokkuvõttes.
Koolide arvestuses oli Nõo Reaalgümnaasium keemias 3. ning matemaatikas ja füüsikas 4.

Jaanus Järveoja
direktor