Nõo Reaalgümnaasium pakub tööd

Nõo Reaalgümnaasium pikendab väljakuulutatud ametikohtade konkursi tähteaega 31. jaanuarini 2018.
Nõo Reaalgümnaasium võtab tööle psühholoogi koormusega 0,3 ja robootikaringi juhendaja koormusega 0,1.  Mõlema ametikoha tööaeg  on pärast koolitunde ehk alates 16.00-st. Tööaja jaotumise osas päevade lõikes on kool paindlik.
Avaldus ja CV esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2018 (kool@nrg.edu.ee).
Lisainfo 5030469.

Jaanus Järveoja
direktor