Uutele 10. klasside õpilastele

Uute 10. klasside nimekiri seisuga 10. mai 2016

27.juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht (originaalid) ning tervisekaart. Dokumente võib saata tähitud kirjaga posti teel (Tartumaa, Nõo, Kalju Aigro 5, 61601) või üle anda isiklikult kohale tulles. Kantselei on avatud tööpäeviti 9.00 – 12.00.
28. juunil arvatakse dokumente mitte esitanud õpilane nimekirjast välja.

Õpilased, kes avaldasid soovi kandideerida vabanenud kohtadele, on arvatud varunimekirja ja nendega võetakse vajadusel ühendust. Õpilased, kes pole sooviavaldust esitanud, kuid soovivad kandideerida vabanevale kohale  Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassis , peavad oma soovi esitama hiljemalt 19. juuniks (reino@nrg.tartu.ee). Vabadele kohtadele saavad kandideerida ka õpilased, kes katsetel ei käinud, kuid kelle tunnistusel on valdavalt väga head hinded ja/või kes on edukalt esinenud reaal-või loodusaine olümpiaadil (selleks tuleb meile saata täidetud ankeet ja tunnistuse koopia).

Tartumaal elav õpilane saab koha ühiselamus vaid siis, kui kooli ja kodu vahel liikumiseks on väga keerulised transpordiolud.

Nõo Reaalgümnaasium ootab 10. klassi õpilasi ja nende vanemaid kooli pühapäeval 28. augustil, kui  kell 15.00 algab kooli ja koolis kehtivate nõudmiste tutvustamine.

Õppetöö algab 29. augustil (esmaspäeval), pidulik aktus toimub 1. septembril.

Täpsemat infot saab kodulehelt alates 10. augustist.

Jaanus Järveoja
direktor