Lastevanemate koosolek

Nõo Reaalgümnaasiumi lastevanemate koosolek toimub reedel, 7. detsembril 2018.

Päevakava :
14.00-15.00
– kooli toitlustaja pakub lapsevanematele lõunasööki (palume selleks ennast registreerida Stuudiumis, leia NRG avalehel Stuudiumis “Muu” , siis „Registreeri”). Lapsevanematele on lõunasöök toitlustaja poolt tasuta.
– võimalus kohtuda aineõpetajatega, kasvatajatega, juhtkonnaga ning tutvuda koolikompleksiga.

15.00 lastevanemate üldkoosolek auditooriumis
NB! Üldkoosolekust toimub veebiülekanne.
Otseülekannet näeb aadressil https://www.youtube.com/watch?v=o4w2EtJuGEE
Koosoleku ülekanne on ka järelvaadatav.
Päevakord
Lühiülevaade kooli tegemistest ja õppe-, kasvatustööst
Ülevaade hoolekogu tegevusest
Kohalalgatatud küsimused
16.15 11., 12. kl. klassikoosolekud
16.15 ülevaade 10. kl. kohanemisest.
17.00 10. kl. klassikoosolekud

Jaanus Järveoja
direktor