Kooli aastapäev

Tähistame Nõo kooli 332. ja reaalainete süvaõppe 54. aastapäeva.

29.11 – kell 18.30 aktus Nõo PK saalis (10. kl. annavad vande, 12. kl. saavad kätte kooli märgi)

30.11 – sünnipäevakook

3.12 – kell 18.00 mälestushetk Tartu Raadi kalmistul kauaaegse direktori Kalju Aigro kalmul

4.12 – Nõo kooli töötajate koosviibimine

5.12 – Nõo PK ja Nõo RG esindused süütavad küünla Nõo kalmistule maetud endiste töötajate haudadel

Elagu 332. aastane Nõo kool!

Nõo Reaalgümnaasium