Tubli esinemine Viie kooli kohtumisel

Traditsioonilisel Viie kooli kohtumisel esinesid tublisti Nõo RG 10. ja 11. klasside õpilased, kes saavutasid mõlemas klassis kokkuvõttes II koha.
Individuaalselt saavutas 10. kl. arvestuses Henri Kaljulaid 8. koha, Ove Üllar Viesemann 11. kl. arvestuses  11. koha.
Õpilaste juhendajad on Ülle Juurik, Mikk Põdra, Sirje Sild,

Palju õnne!

Nõo Reaalgümnaasium