Vastuvõtu täiendatud nimekiri seisuga 11. mai 2018

Arvestades 1. maiks saabunud sooviavaldusi ja võttes aluseks katsete tulemuse ning hinded tunnistusel, on Nõo Reaalgümnaasium teinud otsused vabanenud kohtade jagamise osas. Samadest alustest on lähtutud ka ühiselamukohtade määramisel. Kahjuks kõigile soovijatele me kohta ühiselamus pakkuda ei saa. Küll aga kinnitame, et 10. klassis oma toimetamistega vähemalt rahuldavalt hakkama saavale õpilasele on tagatud koht ühiselamus alates 11. klassist.

Palume 1. maist vabanenud kohtadele arvatud õpilastel meile 25. maiks teada anda oma otsusest Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute alustamise/mittealustamise osas (juba varem teatanud õpilased uuesti teatama ei pea).

Võimaluste piires saime rahuldada osad soovid klassiparalleeli vahetamise osas, kuid mitte kõiki.

  1. juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse       (Kalju Aigro 5, Nõo) põhikooli lõputunnistus, hinneteleht (originaalid) ja tervisekaart (seda võib meile tuua ka sügisel).
    Kuna meie koolis on kasutusel elektrooniline õpilaspilet, siis dokumendipilti ei ole vaja tuua.

NB! Kui mõni nimekirja kantud õpilane loobub kohast Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassis, siis palume sellest meile esimesel võimalusel teada anda!

Juhtuks kui mõni nimekirjas olev õpilane teatab oma loobumisest, palume sellele kohale kandideerida soovijal esitada vastav taotlus (kool@nrg.edu.ee).

Vabanenud kohtade ja ühiselamukohtade määramise ning klassiparalleeli vahetamise soovi osas teeb kool otsuse hiljemalt 10. juuliks.

Täiendatud nimekirjad leiate siit.