Eesti rahvusvärvide 100 tõlgendust

Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga tekkis idee teha Eestile kingitus ja leida meie rahvusvärvidele (sinine, must, valge) 100 tõlgendust. Seni oleme ju piirdunud suuresti Martin Lipu (Nõo kihelkonna kirikuõpetaja 1884−1923!) luuletuses “Eesti lipp” väljatooduga. Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste ning õpetajate poolt pakuti välja ligi 80 varianti. Neist valiti välja 50, millele lisasime M. Lipu variandi (taevas, muld, kask) ehk kokku 51.   Seega ootame kõiki kaasa lööma, et saaksime sini-must-valgele veel 49 tõlgendust. Usume ja loodame, et see peaks igati võimalik olema. Idee on leida tõlgendusi komplektina, mitte igale värvile eraldi. On ka selline mõte, et hiljem teha avalik hääletus parimate/sobivamate variantide esiletoomiseks.

Sini-must-valge olemasolevad 51 tõlgendust:

SMV EV100.51

Oma variandid saatke Nõo Reaalgümnaasiumi üldaadressil kool@nrg.edu.ee

 

Jaanus Järveoja

Nõo Reaalgümnaasiumi direktor