Kooliaasta algus

Nõo Reaalgümnaasium alustab uut kooliaastat pühapäeval, 3. septembril .
Õpilased saavad ühiselamusse tulla pühapäeval alates 10.00-st.

14.00 – 10. kl. kogunevad oma klassiruumi, kohtuvad klassijuhatajaga, suunduvad
infokoosolekule
12. kl.  klassijuhatajatund

14.15 10. kl. infokoosolek (osaleda võivad ka lapsevanemad)

15.00  kooliaasta avaaktus (spordihoones)

16.00 pildistamine (klassipildid), söömine vastavalt graafikule

16.30  10. kl pildistamine e-õpilapileti jaoks, järgneb  klassijuhatajatund

  1. kl. klassijuhatajatund

Esmaspäeval, 4. septembril algab õppetöö.

Kohtumiseni 3. septembril!

Jaanus Järveoja
Direktor