Lastevanemate koosolek

Nõo Reaalgümnaasiumi lastevanemate koosolek toimub 9. detsembril  2016.

Päevakava:

15.00-16.00  võimalus kohtuda aineõpetajatega, kasvatajatega, juhtkonnaga ning tutvuda meie majaga.

16.00  lastevanemate üldkoosolek auditooriumis

  • Lühiülevaade koolist ja õppe-, kasvatustööst
    Lastevanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse
  • Kohalalgatatud küsimused

Pärast koosolekut (orienteeruvalt 17.15) algavad klassikoosolekud.

Jaanus Järveoja
direktor