Eripreemia luulepäevadelt

Nõo Reaalgümnaasiumi näitering esines edukalt vabariiklikel Betti Alveri  luulepäevadel „Tähetund“  Jõgeval, kus žürii otsusel omistati neile eripreemia koori parima kasutamise eest. Meie õpilased astusid üles  lavastusega „Vabadus üle aia“.

Õpilaste juhendaja on Annika Markson.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja
direktor