Valikainetele registreerimine

Valikainetele registreerimine algab esmaspäeval, 29.augustil kell 16.00 Stuudiumi registreerimiste lehel. Registreerimine kestab kuni rühmade täitumiseni või hiljemalt 4.septembrini 2016.

Valikainete toimumise kord ning nimekiri on kättesaadav kodulehe “Koolist” > “Dokumendid” alajaotusest.