Külalised Saksamaalt

22.-29. oktoobril oli Nõo Reaalgümnaasiumil ja Nõo Põhikoolil külas 18 külalist Saksamaa sõpruskoolist (A. Liechtenstein Gesamtschule).

Saksa õpilased osalesid õppetöös, käisid õppekäikudel ja veetsid oma vaba aega Tartumaal.

Tartumaal külastati Vapramäe looduskeskust, Võrtsjärve ääres asuvat Limnoloogiajaama ja TÜ Loodusmuuseumi. Ida- Virumaal tutvuti Kohtla kaevanduspargiga ning toimus ekskursioon Tallinnas ja Riias. Koolis toimusid neil Nõo PK ja Nõo RG õpetajate juhendamisel tunnid looduainetes, inglise keeles ja ajaloos. Külalised olid vaimustuses Nõo Muusikakoolist ja disc-golfi rajast. Viimasel õhtul enne ärasõitu toimus kokkamine saksa retseptide järgi ning meie lauljad ning rahvatantsijad näitasid neile oma oskusi.

Projekti õnnestumisel oli suurim vastutus saksa keele õpetaja Vaike Hindil, aga väga oluline oli ka teiste õpetajate ja kasvatajate roll (pooled külalistest ööbisid ühiselamus) ning loomulikult tuleb tänulik olla majutust pakkunud lapsevanematele ning Nõo vallavalitsusele.

Aasta pärast sõidab Nõo kooli esindus Saksamaale.